Aktivity CSS a jejích členů

Vzdělávací akce pro zdravotnické pracovníkyStejně jako v loňském roce, tak i letos probíhá mimo velké odborné akce, konference a veletrhy řada lokálních odborných seminářů a konferencí.Jedním z míst s velkým odborným vzdělávacím plánem je Oblastní nemocnice Kolín a.s.Zde, za podpory vedení nemocnice, především hlavní sestry Bc. Moniky Válkové, staniční sestra Hana Nováková a její tým ze sterilizačního centra, za přispění partnerů CSS, ČAS, za účasti pracovníků KHS a jiných, připravuje a úspěšně realizuje řadu odborných vzdělávacích aktivit zaměřených na problematiku dezinfekce, sterilizace, úskalí legislativy, technologie aj.Účastníci akcí jsou z Oblastní nemocnice Kolín a.s., ale i z jiných zdrav. zařízení z blízkého, ale i vzdáleného okolí /např. Ústí n.L./.Skupiny do 45-ti účastníků jsou několikrát ročně v 4 – 5-ti hodinových vzděl. akcích v souladu s požadavky systému celoživotního vzdělávání a platnou legislativou a za přijatelné náklady postgraduálně vzděláváni.Přejme si a českému zdravotnictví rovněž, více takových nadšenců a aktivistů a více těchto lokálních aktivit. Je to jedna z cest a možností, jak aktivizovat a vzdělávat zdrav. pracovníky v podmínkách českého zdravotnictví a v souladu s požadavky na vzdělání a kvalifikaci EU.Česká společnost pro sterilizaci a její členové chtějí být při tom !!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *