jak často se musí ve somatologii likvidovat biolog.odpad.ktera vyhlaska to urcuje.dr.horak

Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, uvádí v § 10, odst. 5 Veškerý odpad se odstraňuje denně…Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. Administrace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *