Vážení dovoluji si požádat o laskavý výklad v zákoně 195/05 o striktním zákazu nošení hodinek do všech zypů zdravotnických zařízení . Děkuji Šanderová

Vážená paní Šanderová, pro upřesnění předpokládáme, že pravděpodobně máte ve svém dotazu na mysli vyhlášku MZ ČR č. 195/2005 Sb. K Vašemu dotazu z tohoto legislativního předpisu uvádíme z Části druhé, §7, odst.5, odrážka a/:“zdravotničtí pracovníci v operačních provozech a v lůžkových částech zdravotnických zařízení se musí zdržet nošení šperků, hodinek a umělých nehtů na rukou“. Výklad této pasáže je z pohledu hygienického a často i provozního takový, že by se uvedené předměty /ale i jiné/ v řadě zdravotnických provozů nosit neměly vůbec. A to nejen v operačních provozech a lůžkových částech zdravotnických zařízení. V jiných než vyjmenovaných provozech ( např. v ambulancích ) však toto musí řešit přímo provozní řád pracoviště.Z právního hlediska by bylo také závaznější, kdyby uváděný předpis hovořil jednoznačně buď o zdrženlivosti nebo o zákazu nošení a specifikoval pak spíše činnosti, či jejich charakter, kde by to platilo. Nicméně předpokládáme, že odpovědní zdravotničtí pracovníci, hygienicky a eticky vzdělaní, se budou umět vyrovnat i s nástrahami módy, svých osobních potřeb a jistou právní nejasností u výkladu řady prováděcích předpisů. K tomu chce Česká společnost pro sterilizaci ve své osvětové a připomínkové činnosti rovněž přispět. Administrace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *