A ještě jednou sterilizátory EXACTA od fy MOCOM!

Reakce na diskusní příspěvek pana Klíčníka z firmy Steripak z 11.8 k otázce používání parního sterilizátoru Exacta: Parní sterilizátor Exacta není vyráběn podle normy EN 13060/2004, která specifikuje druhy programů N,S, a B. Z tohoto důvodu není možné jednotlivé programy sterilizace v autoklávech Exacta zařazovat podle této kategorizace a ani skladba testovacích programů neodpovídá této normě( autoklávy disponují vakuovým testem, Bowie-Dick program není ve vybavení, jelikož v době výroby nebyl vyžadován). Parní sterilizátory Exacta byly na český trh dováženy do doby, než byla schválena norma EN 13060/ 2004. Malé parní sterilizátory Exacta odpovídají všem časově příslušným technickým normám, Evropské direktivě pro Zdravotnické prostředky 93/42, Nařízení vlády 181/2001 Sb.a všem příslušným hygienickým požadavkům. Jejich dovoz, distribuce a provoz byly schváleny jak Autorizovanou osobou- SZÚ Brno, tak Rozhodnutím hlavního hygienika v plném rozsahu jejich použití. Všechny uživatele sterilizátorů Exacta bych chtěla uklidnit, že použití programů 12min/134stC a 30min/121st.C není v rozporu s platnou vyhláškou 195/2005 Sb,.jelikož prodloužená doba sterilizace v žádném případě neohrožuje kvalitu sterilizace( bylo konzultováno s příslušnými orgány) .Zpochybňování oprávněnosti provozování sterilizátorů vyrobených před platností normy EN 13060/ 2004 ze strany pana Klíčníka, aniž by si ověřil oprávněnost svých hodnocení, je nekorektní a zcela zbytečně vnášející nejistotu mezi uživatele všech starších typů sterilizátorů, jejichž provoz není v rozporu s platnou legislativou. RNDr. Jana Utěkalová CZECH-ELMED spol. s r.o. distributor sterilizační techniky MOCOM do ČR a SR Podstráňky 302, 763 11 Zlín 11 – Lípa tel.: 577 211 987

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *