Dobrý den,chci se zeptat, jaké jsou předpisy, pro prostorové, materiální a hygienické vybavení pro zřízení a provoz jeslí. Děkuji Mgr.Hiršová

Dobrý den, jesle jsou definovány jako „zvláštní dětská zařízení“ – zařízení léčebně preventivní péče dle § 38 zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, čímž pak systémově spadají pod prováděcí předpis – vyhl.MZ ČR č.49/1995 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdrav.zařízení – a §1 odst.2 odkazuje „v technických a věcných požadavcích na vybavení“ na typizační směrnici (předpis z roku 1985 – Jesle/ 1985). Proto doporučuji obrátit se v konkrétních záležitostech na příslušná oddělení hygieny dětí a dorostu na krajských hygienických stanicích, poskytnou i jistě ochotnou konzultaci. Pozn. Pro vlastní provozní režim tohoto dětského zařízení musí být v souladu s požadavky § 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví…., zpracován provozní řád a předložen ke schválení orgánům ochrany veřejného zdraví (místně příslušná krajská hygienická stanice – opět oddělení hygieny dětí a dorostu) MUDr. J.Derková, oddělení hygieny obecné a komunální, KHS Jmk v Brně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *