Je pravda,že na peroxosloučeniny nebo aktivní chlor nevzniká rezistence,proto se v dezinfekčním programu nemusí střídat?Děkuji za odpověď. S pozdravem V. Stránská

Vznik rezistence mikroorganismů na působení účinných látek dezinfekčních prostředků při dlouhodobém a opakovaném používání je záležitostí neustále živou a diskutovanou, faktem však zůstává , že nebyla nikdy plně prokázána. Je třeba si uvědomit, že mechanismus působení aktivních látek dezinfekčních prostředků je zcela odlišný od mechanismu působení např. antibiotik, u kterých je vznik rezistence mikroorganismu dobře známý a popsaný. Typickým příkladem jsou právě účinné látky zmiňované v dotazu – tedy aktivní chlor a peroxosloučeniny resp. kyselina peroctová. Obě účinné látky patří vzhledem ke svým chemickým vlastnostem k REAKTIVNÍM dezinfekčním látkám. Jejich mikrobicidní účinek se zakládá na oxidačních reakcích, vedoucích mimo jiné ke zničení buněčných bílkovin. Protože se zde jedná o NESPECIFICKÝ účinný mechanismus, nemůže dojít k tvorbě rezistence. Je však bezpodmínečně nutné dodržet podmínku použití takové koncentrace dezinfekčního prostředku, která zajistí mikrobicidní účinky. Dnes jsme bohužel svědky situace, kdy v mnohých zdravotnických zařízeních dochází pod silnými ekonomickými tlaky ke snižování aplikačních koncentrací dez. prostředků až pod tuto hranici. Střídání aktivních látek dez. prostředku se jeví jako vhodné, především však z důvodu snížení rizika iritační nebo získané alergické reakce organismu při dlouhodobém vystavení účinku jedné účinné látky. V případě dotazu nebo požadavku na další informace kontaktujte prosím : ing. Pavel Táborský Ecolab Hygiene s.r.o., Brno tel : 602 77 63 12 mail: pavel.taborsky@ecolab.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *