Dobrý den,jaká je norma osvětlení v kadeřnictví,jak prokázat hygieně? Děkuji

Obecně platí, že osvětlení pracovišť denním i umělým osvětlením musí odpovídat nárokům vykonávané práce na zrakovou činnost, pohodu vidění a bezpečnost v souladu s normovými hodnotami (ve znění N.V. č. 523/2003 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci). Příslušné konkrétní požadavky jsou stanoveny v technických normách: ČSN 73 0580 – 1 – Denní osvětlení budov část 1: Základní požadavky ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory; Dodržení těchto požadavků lze prokázat měřením příslušných parametrů nebo výpočtem. Zdravotní ústav Brno provádí příslušná měření činitele denního osvětlení a osvětlenosti (kritéria pro určení úrovně denního a umělého osvětlení). Je možné požadované parametry zkontrolovat i příslušným výpočtem . Ing. Petr Vrbík, odd. hodnocení rizik ZU Brno, Stará 25

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *