Dobrý den,která norma popisuje nutnosti vybavení pro kosmetiku,kadernictví osvetlení,klimatizace,obklady,voda atd.]podle které bych mohla svoji provozovnu připravit k provozu.Odpovězte prosim na mail:Vy-2@seznam.czDěkuji B.Krobová

Vlastní požadavky na prostory a hygienický režim v provozovnách péče o tělo najdete ve vyhlášce MZ ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v §§ 51 a 52; konkrétní rozměry – světlá výška, metráž prostorová, výměna vzduchu, WC apod. je v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění (najdete zvláště v jeho přílohách). Osvětlení provozovny musí vyhovovat povaze práce zde vykonávané, kritéria viz „předpisy hygieny práce“ – nařízení vlády 523/2002 Sb. a příslušné normy – denní osvětlení se posuzuje ve smyslu ČSN 730580 (možnost dokladovat světelně – technickým výpočtem). Umělé osvětlení pracoviště bez denního osvětlení musí mít osvětlenost pracovních míst 300 lx ve všech bodech pracovní místnosti, na vlastních pracovních místech hodnoty ještě vyšší (500-700 lx). Při kolaudaci možno výpočtové parametry ověřovat měřením ( ČSN 380450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů, ČSN 360020 Sdružené světlení). Ale tak detailně se tato skutečnost neprověřuje ve službách, protože charakterem práce nejde o trvalé pracoviště. Jinak Vám doporučuji a je nutno s návrhem – nákres či projektová dokumentace provozovny přijít na hygienickou stanici – oddělení obecné a komunální hygieny, požádat o souhlasné stanovisko s těmito prostory (pravděpodobně bude vyřizovat i stavební úřad atd.). Na hygienické stanici se pak i konzultačním způsobem doladí některé nedostatky. J.Derková, KHS Jmk v Brně, oddělení HOK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *