Konzultační den DDD 2006 – program.

Předkládá SZÚ Praha.STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci
Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

pořádají

KONZULTAČNÍ DEN DDD 2006

na téma

STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE

Datum a místo konání:
6.12.2005 v 9.30 hod. v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10,
Velká posluchárna v budově SÚKL

Program:

Zitek, K.: Úvodní slovo
Benešová, V.: Zkušenosti se softwarem MEDIX v nemocnici Na Homolce
Pazdziora, E.: Výsledky externího hodnocení kvality – sterilizace v roce 2006
Urban, J., Melicherčíková, V.: Metody stanovení mikrobicidní penetrace materiálů za sucha a za mokra
Urban, J.: Antihelmintická účinnost rostlinných extraktů testovaná suspenzní mikrometodou
Rupeš, V., Vlčková, J., Mazánek, L., Chmela, J., Ledvinka, J.: Nový odvšivovací přípravek DIFUSIL H FORTE
Rettich, F.: Extrémy počasí v roce 2006 a komáři
Rödl, P.: Co vyplývá z metodiky deratizace pro orgány ochrany veřejného zdraví?
Diskuze

Akci zařadila Česká společnost pro sterilizaci pod č. VA – 030 – 2006 do systému celoživotního vzdělávání a bude hodnocena 3 kreditními body za účast.
Průkaz odbornosti – index si vezměte s sebou.

RNDr. Kamil Zitek , v.r. MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., v.r.
vedoucí centra EM ředitel SZÚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *