Na školení nám bylo řečeno že na každého pac.musí být použita sterilní turbínka,kolénko apod.V dokumentaci pak má být zapsáno jaká turbínka byla použita u daného pac. Na základě jakého nařízení se tak postupuje?dr.holušová-zubní

Vážená paní doktorko, platná vyhláška 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v § 7, odst. 5), písmene d) určuje : “ k parenterálním zákrokům musí zdravotničtí pracovníci používat pouze sterilní nástroje a sterilní pomůcky.,….“ Charakter každého stomatologického ošetření včetně vyšetření za pomocí stomatologických vyšetřovacích nástrojů představuje téměř jistotu porušení integrity tkáně pacienta. Z toho vyplývá, že všechny nástroje používané ke vstupu do ústní dutiny mají být sterilizovány. U rotačních násadců jako jsou turbínky a mikromotorové násadce navíc nelze s úplnou jistotou vyloučit retrakci ( zpětné nasátí) slin či krve do násadce.Pokud není nástroj řádně dekontaminován – vně i vnitřně, včetně sterilizace, nečistoty se po spuštění nástroje při ošetření dalšího pacienta dostanou do úst a hrozí riziko přenosu infekce. Adresný záznam o použití nástrojů pro pacienta legislativa nevyžaduje. Z forenzního hlediska by ordinace měla mít schopnost prokázat takový standard přípravy nástrojů, který riziko přenosu infekčního agens snižuje na maximálně dosažitelné minimum. RNDr. Jana Utěkalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *