Ve vilce , kterou i obývam, mám zřízené ordinace. V suterénu zamýšlím instalovat aut.pračku, ve které by zdr.sestra prala zdrav.prádlo zaměstnanců. Je to možné?

Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb. v příloze č. 4 uvádí požadavky na zacházení s prádlem ze zdravotnických zařízení. Vámi popsaný způsob by pro běžnou ambulantní praxi dle mého názoru vyhovoval. Je však třeba vyhovět požadavku na zabránění křížení zdravotnického prádla s ostatním – nezdravotnickým, použité prádlo musí být uloženo v obalu zabraňujícím kontaminaci okolí nečistotami z tohoto prádla a skladováno ve vyčleněném větratelném prostoru. Podlaha tohoto prostoru a stěny do výše 150 cm musí být omyvatelné a dezinfikovatelné. V automatické pračce musí být prádlo práno chemotermodezinfekčním procesem, t.j. s přidáním dezinfekčních prostředků registrovaných pro tento proces. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *