SZÚ Praha – Konzultační den DDD 2006

Pořadatelé: Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci a Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaciTradičně na závěr roku se v Praze ve Státní zdravotním ústavu konal Konzultační den DDD.Účastnilo se ho 206 registrovaných posluchačů z celé České republiky.Program akce je uveřejněn na našem webu na stránce Aktuality pod datem 29.10.2006.Zaměstnanci hygienické služby, zdravotních ústavů, zdravotnických zařízení, odborných pracovišť, laboratoří a firem, profesně orientovaní na přednášenou problematiku vyslechli 7 odborných sdělení. Diskusi vyvolalo sdělení zabývající se mikrobicidní penetrací přes materiály za sucha a za mokra. Odborným pracovištěm SZÚ bylo prezentováno testování antihelmintické účinnosti rostliných extraktů. Byly potvrzeny přírodní medicíně známé empirické poznatky a v diskusi byly připomenuty i předcházející práce. Tradičně bohatou diskusi vzbudilo sdělení zaměřené na problematiku odvšivení a dostupných a účinných prostředků na českém trhu. Zajímavé byly v diskusi přednesené poznatky z amerického kontinentu. Účastníci konzultačního dne, zvláště ti, kteří působí na jihu Moravy, si se zájmem vyslechli zhodnocení z terénní práce na jihu Moravy v době extrémních podmínek roku 2006, kdy zde došlo k masívnímu přemnožení komáří populace.Tradičním, v jistém slova smyslu příjemným, závěřem bylo expresívní vystoupení k problematice terénní deratizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *