Jak hodnotit provozní náklady na 1 steril. cyklus u známé velikosti komory parního sterilizátoru?

Ke stanovení provozních nákladů lze přistupovat z různých hledisek. V Krajské nemocnici T.Bati ve Zlíně jsme do kalkulace cen za parní sterilizaci započetli následující proměnné: Spotřeba el.energie, vody, páry, indikátory (chemické, biologické, Bowie dick), praní prádla, mzdové náklady, náklady na úklid, nájem a režijní náklady i odpisy. Přepočet nákladů na jeden cyklus vychází z užitečného objemu sterilizátoru, délky a počtu cyklů za měsíc. Vypočtená cena bude u různých provozovatelů, typů a stáří zařízení v odlišných provozních podmínkách také odlišná. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *