Máme 2 PS 625, materiál je mokrý. Dosoušení 10 min. po skončení nestačí. Rekonstrukci vedení roky oddaluje, často se mění. Slíbili nám 1 nový aut., ale to již padlo. Myslíte, že by to mohla zásadně změnit hygiena / není zaručena sterilita /.

Sterilizační účinnost přístroje je dána jeho technickým stavem a kvalitou použitých médií / vody, páry, el. proudu aj./. Oba tyto požadavky je třeba zajistit v kvalitě dané platným předpisem nebo normou. Ty jsou odborníkům všeobecně známé a je nezbytné je při provozu naplnit. Za provoz, bezpečnost, účinnost, kvalitu médií, technický stav přístroje apod. odpovídá provozovatel. Ten je povinen zajistit mj. povinné a předepsané kontroly a v případě potřeby vše dokladovat. Provozní kontroly provádí provozovatelem pověřená osoba, nejčastěji obsluha přístroje. Předepsané a periodické kontroly na objednávku provozovatele zajišťují nejlépe akreditovaná pracoviště, např. servisní firmy, akreditované laboratoře aj. Kontroly státního dozoru provádí orgány ochrany veřejného zdraví ve své působnosti a kompetenci. Z uvedeného tedy vyplývá, že věc Vámi dotazovaná není otázkou chtění nebo mínění, ale otázkou odpovědnosti a povinnosti. Všichni uvedení jsou povinni případné zjištěné nedostatky zaprotokolovat a informovat provozovatele. Ten je povinen učinit odpovídající opatření. Bruno Šudřich

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *