Může mi někdo říci co obsahuje norma EN 15424 a zda je v češtině ?

Česká verze dosud není (?). Přikládám údaje o německé verzi – Návrh normy upravuje požadavky na vývoj, validaci a rutinní kontrolu formaldehydové nízkoteplotní sterilizace zdravotnických prostředků: Detailanzeige für : DIN EN 15424:2005-12 Bestellbare Artikel Variante Download Versand Abo Originalsprache: de Download Bestellung nur für myBeuth Kunden möglich EUR 101,32 EUR 91,10 Abonnement Bestellung nur für myBeuth Kunden möglich Dokumentenart : Norm-Entwurf Ausgabe : 2005-12 Titel ( deutsch ): Sterilisation von Medizinprodukten – Entwicklung, Validierung und Routineüberwachung von Sterilisationsverfahren – Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd; Deutsche Fassung prEN 15424:2005 Titel ( englisch ): Sterilization of medical devices – Development, validation and routine control of sterilization processes – Low temperature steam and formaldehyde; German version prEN 15424:2005 Originalsprachen : Deutsch Preis : EUR 91,10 U nás platí: ČSNEN 847111 866-5 1.3.2001 Biologické systémy pro zkoušení sterilizátorů a sterilizačních postupů – Část 5: Speciální systémy pro použití v nízkoteplotních a formaldehydových sterilizátorech (Norma k přímému použití jako ČSN). ČSNEN 847110 14180 1.1.2004 Sterilizátory pro zdravotnické účely – Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu – Požadavky a zkoušení. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *