Pokud lze provádět cystoskopii v ordinaci, musí být časově odděleno od běžné ambulance ? Řeší tento problém nějaká legislativa, popř.pojišťovny ?

Cystoskopii řadíme mezi endoskopická vyšetření, t.j. invazivní výkony, které lze provádět pouze na pracovišti, které je k tomuto účelu vybaveno prostorově, personálně i přístrojově. Jsou to prostory, kde je nutno zajistit vhodné prostředí pro aseptickou práci nejen technickým zařízením, ale i režimovým opatřením včetně používání OOPP, úklidu a dezinfekce. Není jednoznačná legislativa, která by se zabývala daným problémem, ovšem i zde je nutné dodržovat Zákon 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zejména §17. Dále platí Vyhláška 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů a z té vyplývají prostorové požadavky pro ambulanci urologie: 1.základní prostory: ordinace (+ vybavení ordinace/ a příslušenství pro pacienty, tj. čekárna, WC pro pacienty. 2.vedlejší prostory: hygienické zázemí pro zaměstnance, úklidové komora a sklady. Daná vyhláška však uvádí pouze nutný standard pro poskytování základní zdravotní péče. Při rozšíření rozsahu poskytovaných výkonů je proto nutné provozní místnosti a jejich vybavení přizpůsobit. Existuje nezávazná – Souborná směrnice pro zdrav. zařízení ambulantní péče z roku 1993 jako metodický pokyn pro usměrňování technické úrovně ZZ. Zde je uvedeno: vedle uvedeného minima základních místností u ordinace urologické může být jako nadstandard ordinace doplněna o další provozní místnosti (pracovnu lékaře, endoskopii, zákrokový sál s příslušenstvím, případně jiné místnosti např. speciální vyšetřovna), kde velikost a vybavení těchto místnosti jsou určovány individuálně podle předpokládaného rozsahu prováděných služeb. Laštůvková, Heyduková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *