Prosím o informaci podle které je sladěna harmonizována norma pro použití procesových indikátorů pro formaldehydovou sterilizaci. Také se ptám zda je v některých státech eu formaldehyd zakázán

Povinnost označit každý sterilizační obal indikátorem sterilizačního procesu je dána vyhláškou č. 195/2005 Sb., příloha 3, odd. V.3b. Tato vyhláška rovněž definuje druhy sterilizačních obalů pro daný proces. Procesový indikátor popisuje norma ČSN EN ISO 11140-1:2006, což je k přímému použití převzatá norma EN ISO 11140-1:2005. (V lednu tr. vychází překlad do českého jazyka, norma zcela přebírá evropské požadavku, tudíž je/bude harmonizovaná.) Tato norma nahrazuje dřívější normu ČSN EN 867-1 (rozdělení chemických indikátorů) a ČSN EN 867-2 (indikátory procesu). Podle mých aktuálních informací není v žádné evropské zemi zakázán sterilizační proces používající směs nízkoteplotní páry a formaldehydu, naopak do výše uvedené normy (vydání 2005) byly nově zahrnuty indikátory pro FORM proces . S pozdravem Ing. Václav Šefrna MEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *