Dotaz musí nemocnice nechávat kontrolu sterilizátorů na hygieně /biologické indikátory/ nebo si je může dělat sama ? Děkuji

Vyhláška č. 195/2005 Sb. říká, jak se provádí kontrola sterilizátorů biologickými systémy, hovoří o zkušebních systémech procesu a biologických indikátorech. Dotaz byl položen příliš obecně, tudíž odpovídám pouze na bioidikátory. Tuto kontrolu provádí zdravotní ústavy, autorizované osoby nebo akreditovaná zařízení. Protokoly od těchto subjektů jsou OOVZ akceptovány. Pokud si nemocnice provádí tuto kontrolu sama a nesplňuje výše uvedené podmínky, slouží tyto kontroly pouze pro jejich vnitřní kontrolní systém. Takto vystavený protokol nelze považovat za oficiální. Nesmíme také opomenout sledování fyzikálních a chemických parametrů sterilizace, které tvoří nedílnou součást jakéhokoliv protokolu. RNDr. J.Zelenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *