Jak často mám nechat provézt technickou kontrolu u sterilizačního přístroje? Stáří přístroje je do 5 let, má dokumentaci, ve které není stanovena četnost technických kontrol. Děkuji za odpověď, Milan.

Při uvádění sterilizátoru do provozu se provádí tzv. instalační atest podle ČSN EN 554 „Sterilizace zdravotnických prostředků – validace a průběžná kontrola sterilizace vlhkým teplem“. Po instalačním atestu se musí provést hodnocení účinnosti, které prokáže, zda požadované sterilizační podmínky jsou dosahovány v celé vsázce sterilizátoru. Za kontroly účinnosti sterilizace v průběhu provozování sterilizátoru zodpovídá provozovatel. Kontrola se provádí biologickými systémy, nebiologickými systémy a fyzikálními systémy. Pokud je opakovaně kontrola účinnosti sterilizačního přístroje nevyhovující, případně jsou na sterilizátoru provedeny změny či technické práce, které mohou ovlivnit jeho nastavené parametry, provede se technická kontrola přístroje v rozsahu přejímací zkoušky (instalačního atestu). Frekvence a rozsah preventivní údržby jsou stanoveny výrobcem. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *