Můžu do autoklávu o obsahu 1SJ použít zátěžový Helix test systém jako náhradu za B-D simulační test?Dějuji Jája

Pro zkoušku průniku páry v parních sterilizátorech o užitečném objemu 1 SJ a větším platí norma ČSN EN 867-4, pokud se používají tzv. alternativní testy (tj. jiné než balík speciálních roušek s vloženým listem formátu A4). Výše uvedená norma stanovuje požadavky, které musí splnit alternativní systém. Pro běžně užívané PS (s tzv. superatmosférickým cyklem) však zkušební systém na bázi zkušebního tělíska helix nesplňuje všechny požadavky (zkouška B.2 a B.3 dle normy).Pokud se hovoří o „zátěžovém systému Helix“, je tento určen pro zkoušky účinnosti sterilizace, tj. při běžné sterilizaci nástrojů (ev. i jiného materiálu), pouze se jedná o test „se ztíženým pronikáním sterilizačního média“.Systém Helix lze použít v souladu s normou (a tedy „správnou praxí“) ČSN EN 867-5 v „malých PS“ s užitečným objemem menším než 1 SJ a procesem typu B (ev. S). Takový test ale musí nést přesné označení „Hollow load process challenge device EN 867/5 Steam“ (Viz str. 16 normy, která je v ČR vyhlášena (nebyla zatím vydána tiskem v češtině). Označení musí být na výrobku – nikoliv jen v příbalové informaci. Zejména k účelu zkoušky průniku páry není určen test o němž výrobce (nikoliv jen prodejce) uvádí, že odpovídá ČSN EN 867-1 (tato norma je navíc už zrušena) nebo že odpovídá ČSN EN ISO 11140-1. Ing. Václav Šefrna MEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *