Dobrý den – na ambulancích používáme pohotovostní stolky s pomůckami, překrýváme sterilní rouškou. KHS vyžaduje uzaviratelné, omyvatelné dózy, Vyhl.195 ani zák. 258 to neřeší,jak postupovat?Děkuji Věra 15.3.2007

Vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb. v části druhé, § 7, písm.5d) uvádí: „k parenterálním zákrokům musí zdravotničtí pracovníci používat pouze sterilní nástroje a sterilní pomůcky;…“ V příloze č.3 citované vyhlášky v části III. Obaly uvádí:“Obaly slouží k ochraně vysterilizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití ( ČSN EN 868 ). Z obou citací vyplývá, že až do vlastního použití musí být sterilní zdravotnický prostředek uložen v řádném primárním ( jednotkovém ) obalu, např. v uzavřené kazetě. Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *