Jak dlouho mohu skladovat na ambulanci nádobu na použité jehly SERVOBOX,kterou postupně plníme?Velikost nádoby je přizpůsobena frekvenci používání jehel.Děkuji za odpověď.

Platným právním předpisem není stanoven žádný časový interval. Ve vyhlášce MZ ČR č. 195/2005 Sb. se uvádí „Veškerý odpad se odstraňuje denně…“ a „…Maximální doba mezi shromážděním odpadu a odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin …“ . Při předpokládané minimální kontaminaci jehel v ambulantním provozu a bezpečném skladování i manipulaci ve vyhovujícím pevnostěnném boxu pokládám týdenní intervaly výměny za přiměřené. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *