Prosím jak je to s použitím bowie-dick testů typ takzvané duté tělísko. Je možné je pužívat , Děkuji

Odpověď je třeba rozdělit podle velikosti sterilizátoru, ve kterém se má provádět zkouška průniku páry: A.Pro zkoušku průniku páry v parních sterilizátorech o užitečném objemu 1 SJ a větším platí norma ČSN EN 867-4, pokud se používají tzv. alternativní testy (tj. jiné než balík speciálních roušek s vloženým listem formátu A4). Výše uvedená norma stanovuje požadavky, které musí splnit alternativní systém a tedy i tzv. „duté tělísko“. Pro běžně užívané PS (s tzv. superatmosférickým cyklem) však zkušební systém na bázi zkušebního tělíska helix nesplňuje všechny požadavky (zkouška B.2 a B.3 dle normy) a nedokázal by odhalit všechny závady, které při činnosti sterilizátoru přicházejí v úvahu a které může odhalit klasický test dle Bowie-Dicka a jejich řádné alternativy, tj. jiné než „duté tělísko“. Norma ČSN EN 867-4 použití „dutého tělíska“ výslovně nezakazuje, ale stanoví na „zkušební systém“ požadavky, které „duté tělísko“ z principu nemůže splnit. U velkých PS je zkušební systém na bázi dutinového tělesa použitelný jen jako tzv. zátěžový test vkládaný společně se sterilizovanými nástroji. Tuto aplikaci žádná norma neupravuje (ani žádný předpis přímo nevyžaduje). B. Pro zkoušku průniku páry v malých PS (tj. s užitečným objemem menším než 1 SJ) lze použít „duté tělísko“ v souladu s normou ČSN EN 867-5 ve sterilizátorech s procesem typu B nebo S. Takový test ale musí nést přesné označení „Hollow load process challenge device EN 867/5 Steam“ (Viz str. 16 normy, která je v ČR vyhlášena (nebyla zatím vydána tiskem v češtině). Označení musí být na výrobku – nikoliv jen v příbalové informaci. Vzor provedení takového systému je uveden v normě ČSN EN 13060 jako zkušební těleso typu A (požadována určitá délka hadičky, objem komůrky, hmotnost atd.). Zejména k účelu zkoušky průniku páry není určen test o němž výrobce (nikoliv jen prodejce) uvádí, že odpovídá ČSN EN 867-1 (tato norma je navíc už zrušena) nebo že odpovídá ČSN EN ISO 11140-1. Ing. Václav ŠefrnaMEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *