Prosím o informaci zda je rozdíl mezi Tyveky do plasmy a pokud ano jaký děkuji Šmíd

Rozdíl mezi výrobními šaržemi Tyvek je a podrobně jsou tyto rozdíly popsány v technické referenční příručce výrobce firmy DuPont. Materiál pod označením Tyvek je vyráběn v několika provozech na světě a je dodáván pro různé sterilizační metody, o kterých říkáme, že jsou terminálními sterilizačními metodami. Pro sterilizační systém STERRAD, který jako první využívá metodu plynného plazmatu peroxidu vodíku, byl vyvinut a výhradně schválen Tyvek šarže 4057B.http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/ a kliknout na červený text Technical Reference Guide for Medical Packaging, údaje na str. 9,10,12. (Technická specifikace Tyvek 4057B vzhledem k patentové ochraně není uvedena.) JIné obalové materiály mnohdy uváděné jako tzv.“kompatibilní s plazmou“ jsou ve většině případů vyráběny z folie Tyvek typ 1073B. Tato šarže folie Tyvek nebyla testována a schválena v systému STERRAD. Tyvek typ 4057B má jedinečné fyzikální vlastnosti zajišťující v systému Sterrad bezpečný průběh sterilizace, skladování a stabilitu a funkčnost integrovaného chemického indikátoru (viz EN 868-5, část 4.4.). J.Gajarský, Johnson a Johnson _______________________________________________________________________________________________ Dobrý den,posílám odkaz, kde je na stránkách fy Steripak k dispozici krátký výtah v ČJ. studie kompatibility Tyvek a na konci textu je možnost kliknout na originál všech stránek studie od SPS Medical v AJ. http://www.steripak.cz/cs/obalove-materialy/vhodnost-obalu-tyvek-steriking.html Tom Klíčník, STERIPAK s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *