Prosím o informaci zda test MVI od fy medplan je skutečně spolehlivý mám z terénu informace, že tento test se zbarví už po jedné minutě a že je nespolehlivý

Indikátor MVI 2551 je zařazen do třídy 4 a výrobce udává tyto tzv. stanovené hodnoty (jejichž dodržení je také kontrolováno v každé výrobní šarži): 121°C/8 minut a 134°C/3 minuty v tolerancích daných požadavky pro třídu 4, tj. teplota (+0/-2°C), čas (+0/-25%). Tyto parametry lze kontrolovat pouze ve zkušebním zařízení – resistometru známém jako CIER (popsán v normě ISO 11140-2). Lze si jej představit jako velmi malou sterilizační komoru, kde veškeré požadované podmínky lze docílit prakticky okamžitě (tj. bez prodlevy při změnách tlaku/teploty). V reálném sterilizátoru předcházejí vlastní sterilizační fázi (např. 121°C/20 minut) opakované fáze evakuace a přívodu páry, během kterých je indikátor (ale také vsázka) již částečně vystaven působení sterilizačního média). Nelze tedy hodnotit parametry indikátoru dle toho, v jaké části sterilizačního cyklu dojde ke změně barvy. V úvodu k normě ČSN EN 11140-1 odst. 6 se uvádí: „Resistometry se odlišují od obvyklých sterilizátorů; proto se mohou vyskytnout chybné a zavádějící výsledky, pokud se pro zkoušky (míněno indikátorů- pozn. V.Š.) použijí obvyklé sterilizátory, které mají nahradit podmínky v resistometrech.“ V normě ČSN EN ISO 15882, odst. 4.3 se rovněž uvádí: „Protože standardní sterilizátory nemají stejnou reakční odezvu nebo přesnost expozičních podmínek, jako se nachází v resistometrech, je pro uživatele téměř nemožné překontrolovat údaje uváděné výrobcem na štítku výrobku.“ Výše uvedené se dá shrnout i tak, že nepřesnými a nekvalifikovanými postupy nelze získat přesné výsledky. Společnost Albert Browne Ltd. navíc podrobuje své výrobky dozoru British Standards Institution, nezávislé zkušebny, která potvrdila, že výrobky jsou bezpečné a vhodné k deklarovanému účelu (v souladu s relevantními normami). Nejsou mi známi jiní výrobci, kteří by se takovému procesu dobrovolně podrobovali a situace na trhu indikátorů sterilizace tomu odpovídá.. Ing. Václav ŠefrnaMEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *