Celoústavní seminář Vojenské nemocnice Olomouc

Dezinfekce a sterilizace – CSS a partneři pomáhají při vzděláváníPod patronací hlavní sestry Vojenské nemocnice Olomouc paní Bc. Hany Zrníkové a za podpory České společnosti pro sterilizaci /CSS/ a a.s. Martek Medical, kterou zastupovala paní Jana Kadaňková, se uskutečnil v historickém a mimořádně citlivě zrestaurovaném prostředí původně olomouckého kláštera – Klášterní Hradisko, dnes Národní kulturní památka v užívání Vojenské nemocnice Olomouc, odborný seminář na téma Dezinfekce a sterilizace.
Programově navázal na řadu již dříve realizovaných vzdělávacích aktivit CSS k dané tématice – dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních.
Ukazuje se, že tato problematika je stále aktuální a že inovace poznatků, diskuse k legislativě a problematika provozní jsou žádaným tématem v těch zdravotnických zařízeních, které usilují o dobré a prestižní postavení.
Podnítit zájem a diskusi zdravotníků na toto téma je více než nutné, poněvadž se ukazuje, že NLZP nejsou jinou odbornou společností v této oblasti systematicky vzděláváni. Proto CSS využívá aktivní podpory svých členů a možností smluvních partnerů k pořádání a garanci těchto vzdělávacích akcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *