co vlastně prakticky obnáší provedení B-D testu a za jakých podmínek?aja

Požadavky na indikátor, který se má použít při B-D testu ( zkoušce odvzdušnění a průniku páry) u parních sterilizátorů stanoví dosud ČSN EN 867 – 3 a vlastní provedení zkoušky popisuje ČSN EN 285. Zkouška byla vyvinuta jako zkouška na úspěšné odvzdušnění pro tzv. vysokovakuové sterilizátory pro porézní vsázku. Úspěšná Bowie-Dickova zkouška svědčí o rychlém a stejnoměrném pronikání páry do zkušebního balíku. Test se provádí se standardním zkušebním balíkem případně alternativním způsobem vždy po předchozím sterilizačním cyklu s prázdnou sterilizační komorou. Zkušební balík se umisťuje do středu horizontální plochy komory ve výši 100 – 200 mm nade dnem komory. Po ukončení zkoušky je třeba vyhodnotit, zda vložený indikátor je rovnoměrně a sytě zbarvený. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *