Prosím, na směnu u tlakových nádob musí být vždy 2 osoby ? Na noční směnu, pokud bude sestra zapínat pouze plasmový sterilizátor může být jen jedna sestra ?An

Plasmový sterilizátor není tlaková nádoba, takže z tohoto důvodu ve směně dva lidé být nemusí. Předpisy pro obsluhu tlakových nádob požadavek dvou osob obsluhy také nestanoví. Obecně ale lze říci, že provozovatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnancům nevznikla v pracovním procesu újma. To řeší řada pracovišť právě obsazením směn tak, aby na pracovišti nebyl trvale nikdo sám, t.j. aby v případě havarie (jakékoli) další osoba mohla přivolat pomoc. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *