Prosím,zajímalo by mne ,zda někdo spočítal na kolik vyjde 1 hod. inhalační anestézie s výměnou hadic a filtrů. Jsou medicinální plyny v centrálních rozvodech sterilní? Děkuji.

17.4.2007 Vážený pane doktore, jak jsem již zmiňovala při našem hovoru, počítat náklady na 1 hod. inhalační anestézie je v podstatě nesmysl. Jednak se čistě inhal. anestézie používá jen ve výjimečných případech, dále pak záleží na typu použitého anestetika, typu hadic ( resterilizovatelné x jednorázové), na typu a ceně použitých filtrů, na velikosti průtoku plynů během anestézie ( minimal-flow, low-flow, high-flow), atd. Částka se tak může pohybovat dle mého odhadu v rozmezí stovek korun. S pozdravem MUDr. Petra Minarčíková 25.4.2007 -výroba medicinálních plynů v ČR je regulována podle zákona č.79/1997 Sb., o léčivech. Jak uvádí §2 tohoto zákona, léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky. Podle pokynu SÚKL REG-81 mají být všechny medicinální plyny postupně do konce roku 2008 registrovány, a tím dojde k jejich převodu z léčivých látek na léčivé přípravky. Požadavky Správné výrobní praxe při jejich výrobě však zůstávají nezměněné a řídí se uvedeným zákonem, vyhl.411/2004 Sb o Správné výrobní praxi a pokynem SÚKL VYR-32 včetně Doplňku č.6. Tato legislativa však nestanovuje konkrétní požadavky na typ materiálů použitých pro výrobu rozvodů, a jak správně uvádíte, jsou tyto požadavky dány normou ČSN EN 737-1-4. Rozvody medicinálních plynů nespadají do kompetence SÚKL. Toto je odpověď z SÚKL pro českou asociaci technických plynů, jejímž jsme členem. Jako registrovaný obal budou pouze lahve plněné a registrované u výrobce plynu. Potrubí ani kryogenní zásobník evidovány nebudou, při instalaci potrubí se žádná zvláštní sterilizace dle výše uvedené normy neprovádí. Po instalaci se provádí se pouze profuk dusíkem . Dříve se neprovádělo žádné čištění mimo profuku provozním mediem . V provozu se již rozvody neprofukují a žádná měření čistoty se neprovádí. S přáním hezkého dne Miroslav Dytrt, jednatel, fa Daniševský spol. s r.o

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *