Dobrý den,jaký je přesný postup při dekont.a čiště. endoskopů?1.dekon. proběhne otřením mulem a prostřík.dut. částí dez.prostř. a pak se čistí v deter.2.endoskop musí být dekont.celkovým ponořením do dez.prostř. na exp.dobu a teprve poté čištění.Dě E.L.

Metodický pokyn hlavního hygienika ČR – Zásady ošetřování endoskopických přístrojů a pomůcek, HEM-370;22.10.99/39053 uvádí: … po každém použití se s povrchu endoskopu setřou zbytky biologického materiálu gázou nebo buničinou namočenou do dezinfekčního přípravku s čistícími vlastnostmi a virucidním účinkem a nebo se bezprostředně po použití ponoří do připraveného dezinfekčního prostředku. … Po předchozí dekontaminaci povrchu se celý přístroj ponoří do čistícího nebo do enzymatického čistícího přípravku tak, aby byly pod tlakem naplněny všechny duté části přístroje po celou dobu čištění. Přístroj se rozebere podle návodu výrobce a mechanicky vyčistí, pak se opláchne pitnou vodou a vysuší. Po dekontaminaci a čištění se endoskopy vkládají do dezinfekčního roztoku tak, aby byly pod tlakem naplněny všechny duté části. Doba působení a koncentrace dezinfekčních přípravků se řídí podle návodu výrobce, rezidua dezinfekčních přípravků se odstraní oplachem pitnou nebo čištěnou upravenou vodou ( podle druhu endoskopu sterilní!), která musí být po každém oplachu vyměněna. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *