International Congress for Reprocessing of Medical Products ÖGSV – WFHSS 2007

Účast reprezentantů České společnosti pro sterilizaci – členů a partnerů,
účast reprezentace České republiky.International Congress for Reprocessing of Medical Products ÖGSV – WFHSS 2007.

Ve dnech 2. – 5.5.2007 se zástupci a reprezentanti České společnosti pro sterilizaci účastnili světového kongresu pořádaného rakouskou odbornou společností Österreichische Gesellschaft für Sterilgutversorgung /ÖGSV/ a mezinárodním společenstvím World Forum for Hospital Sterile Supply /WFHSS/ v Badenu u Vídně.
Kongres byl zaměřen na stále exaktnější problematiku technologií a závažnost legislativních a normativních limitů při reprocesingu zdravotnických prostředků /ZP/ ve zdravotnických zařízeních.
Kongresu se účastnilo cca 600 zaregistrovaných odborníků z 51 zemí světa.
ČR reprezentovalo 24 účastníků, z nichž 22 bylo pod patronací České společnosti pro sterilizaci.
Na kongresu byla představena reálná situace v ČR na posteru autorů Hedlová D., Šudřich B.: Reprocessing of Medical Devices in the Czech Republic.
Na užším jednání WFHSS byly prezentovány naše zkušenosti a názory na formy a způsoby vzdělávání zdravotníků v oblasti reprocesingu, dezinfekce a sterilizace.
Letošní kongres byl současně prvním opravdu světovým setkáním odborníků, kteří se doposud setkávali každoročně pouze v rámci evropského fóra. WFHSS sdružuje v současnosti 47 národních odborných společností světa, včetně České společnosti pro sterilizaci.
Světový kongres byl odrazem mezinárodní úrovně a spolupráce v dané problematice a ukázal potřebu legalizace právní a prováděcí jednoty v rámci zdravotnických zařízení, nezbytnost a užitečnost normativního přístupu a řízené přípravy ZP. Rovněž se potvrzuje u renomovaných zdravotnických zařízení opodstatněnost zavádění managementu kvality při realizaci technologií dezinfekce a sterilizace, reprocesingu zdravotnických prostředků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *