Krásný den, zajímá mě, zda-li hodnoty prevakua u 4 násobného odvzdušnění – 0,399, 0,397, 0,384, 0,362 bar u programu Bowie-Dick testu /velký parní sterilizátor/ – jsou dostačující. děkuji Jarmila Krestová

Technické parametry velkých parních sterilizátorů musí odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 285. Výrobce deklaruje standardními způsoby ( certifikací, technickou dokumentací apod.) splnění požadavků této normy. V čl.5.4 výše cit. ČSN je v kapitole „Evakuační zařízení“ uvedeno : Evakuační zařízení musí být použito pro odstranění vzduchu a pro sušení. Výrobce určí hloubku podtlaku, která je zapotřebí, aby vyhovovala požadavkům na zkoušky specifikované touto evropskou normou [viz 26.2 r)]. Tyto zkoušky jsou specifikovány v čl. 18.1 až 18.3.4. této normy. Z uvedených citací normy vyplývá,že výrobce musí u příslušného přístroje uvádět v dokumentaci hloubku vakua (tzn. hodnoty, které jsou specifické pro daný výrobek.)Norma však neuvádí obecné konkrétní hodnoty. Vámi uvedené parametry vakua ( i když nevím, o jaký parní sterilizátor se jedná), pokud jsou tyto cca mínus 60 kpa budou pravděpodobně nevyhovující pro zkoušku B-D test, závisí na dalších okolnostech a také typu B-D testu). Doporučuji kontaktovat servis a dodavatele sterilizátoru. Pokud se jedná o starší přístroj, který nebyl vyroben v souladu s touto normou, může být pozitivní provedení takové zkoušky obtížné. Richard Janů S-DENT Brno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *