Prosím je nějaký rozdíl v účinnosti sterilizace plasmou u fy Johnson a Steripak : myslím konkrétně u dutých nástrojů

V odpověď uvádíme výňatek z materiálu, který nám poskytl s laskavým souhlasem prof.RNDr. Jan Janča, DrSc. z Př.f. MU v Brně. Tento materiál připravujeme k publikaci v Novém vademecu sterilizace: „ ……… Je nutno čtenáře a provozovatele upozornit na to, co je plazma a jak je definováno. Plazma je elektricky kvasineutrální ionizovaný plyn, který musí splňovat ještě některé další speciální podmínky. Podmínka kvasineutrality je však pro náš případ podstatná, poněvadž požaduje, aby v daném objemu ionizovaného plynu bylo stejné nábojové množství kladně i záporně nabitých částic. V případě zařízení STERRAD i HMTS 80 není sterilizace prováděna účinkem nabitých částic (elektronů a iontů), ale pouze produkty plazmochemických procesů, které v plazmatu probíhají. Sterilovaný materiál je navíc zabalen do speciálních obalů a vlastní plazma je generováno v odděleném prostoru bez vlastního kontaktu se sterilovaným materiálem. V tomto případě se do kontaktu se sterilovaným materiálem dostává jen dohasínající elektrický výboj (afterglow discharge). Některé složky samotného plazmatu mohou mít totiž kromě sterilizačních účinků i nežádoucí účinky degradační na sterilovaný materiál. Jako sterilizační prostředí je použit cca 60% peroxid vodíku. ……… ……… Vlastní plazma, které je excitováno po expanzi vodného roztoku peroxidu (tlak ve sterilizační komoře činí cca 10 Torr) generuje zejména radikály OH, OOH, atomární kyslík O i menší koncentraci oxidů dusíku, které vznikají plazmochemickými reakcemi ze zbytkové atmosféry. U zařízení STERRAD je plazma generováno vysokofrekvenčně na frekvenci 13,56 MHz v prostoru obepínajícím celý plášť válcové sterilizační komory, volné radikály a produkty plazmochemických reakcí pronikají do sterilizační komory, perforacemi ve stěně komory. U zařízení HMTS je plazma generováno ve zvláštní komoře mezi kulovými elektrodami při technické frekvenci 50 Hz. Produkty generované plazmatem potom difundují jedním otvorem do sterilizační komory běžnou nestacionární difusí. ……… ……… Pro sterilizační funkci peroxidu vodíku v tzv. plazmových sterilizátorech je nejdůležitějším procesem velmi rychlé adiabatické rozepnutí par peroxidu do vakua. Tak se molekuly peroxidu dostanou i do velmi tenkých kapilár, kde v interakci se stěnami probíhá rozklad peroxidu na volné radikály OH, OOH a atomární kyslík. Dodatečná koncentračbní difuse radikálů vytvořených v plazmatu elektrického výboje v podstatě jen zvyšuje koncentraci volných radikálů a atomárního kyslíku. Pro následnou evakuaci sterilizační komory je nutno všechny zbytkové plyny a páry prohnat dalším plazmatem nebo příslušným katalyzátorem s velkým efektivním povrchem. ……… ……… V současné době nabízené „plazmové sterilizátory“ využívají zejména expanzi par koncentrovaného (až 60%) peroxidu vodíku. Výhodnější by byly ještě větší koncentrace, ale zde se již peroxid stává brizantním a nelze jej z důvodů bezpečnosti používat. Sterilovaný materiál je zabalen do vaku z netkané textilie (nejčastěji polypropylén). Při expanzi peroxidu do vakua vznikají zejména radikály OH (v menší míře peroxo radikály a hydroxoniové ionty), které mají výrazné germicidní účinky. Vlastní plazma je tedy buzeno v parách peroxidu, vody a zbytků atmosférických plynů. Elektronová a iontová složka plazmatu, jakož i UV záření se při vlastním procesu sterilizace nemůže uvnitř vaku z netkané textilie uplatnit. Plazma může tvorbu OH radikálů podpořit, ale i anihilačnímí procesy potlačit. Sterilizace je ukončena odčerpáním toxické plynné náplně přes plazma elektrického výboje, kde právě anihilační plazmochemické procesy toxické zplodiny dekontaminují. Mluvit tedy o plazmové sterilizaci je zavádějící, rozhodující je chemická sterilizace parami expandujícího peroxidu. ……… ……… Působení vlastního plazmatu na pevné materiály je vyloženě povrchové. Toto jsme si již ve spolupráci s mikrobiologickými pracovišti dávno ověřili. Nelze tedy přímo plazmatem sterilizovat předměty s malými štěrbinami a dutinami (nůžky, injekční jehly apod.). ………

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *