Dobrý den. Je někde uvedeno jestli může KHS nařídit odběry krve na cytozomární abrace u pracovníků, kteří aplikují cytostatika, jak časté odběry a může pracovník odběr odmítnout?Děkuji

Odpověď ale nebude po právní stránce vyčerpávající, protože tuto problematiku řeší celá řada právních předpisů a jejich citace a odkazy by zabraly možná několik stran. Tak tedy stručná formulace : * KHS na návrh zaměstnavatele stanovuje rozhodnutím, do jaké výsledné kategorie bude konkrétní práce patřit * konečná kategorie je výsledkem hodnocení všech zdravotních faktorů, působících na pracovníka (např. prach, chemické škodliviny, hluk, biologičtí činitelé, vibrace, fyzická zátěž atd.). Na pracovišti jich tedy může být několik a každý dosahovat jiného stupně (kategorie), ale za výslednou se bere ta nejhorší * je-li mezi zdravotními faktory práce s kancerogeny (a cytostatika mezi ně jednoznačně patří) a navrhuje-li zaměstnavatel zařadit tuto práci do kategorie 3 (dříve tzv.riziková práce), potvrdí KHS tento návrh a současně stanoví opatření ke sledování zdravotního stavu exponovaných pracovníků – preventivní prohlídky včetně jejich náplně a četnosti * mezi standardní prvky náplně preventivních prohlídek u zdravotního faktoru „práce s kancerogeny“ patří CAPL (cytogenetická analýza periferních lymfocytů) ve frekvenci 1x ročně * výsledek analýzy má odpovědět na otázku, zda vyšetřovaní pracovníci nevykazují vyšší procento chromosomálních aberací (poškození) než je v populaci obvyklé. Vyšší hodnota znamená totiž větší nebezpečí vzniku nádorových onemocnění. Takové zjištění je pak podnětem pro realizaci nápravných opatření (individuálních nebo kolektivních – podle toho, jestli jsou vyšší hodnoty vykazovány u jednotlivce nebo širšího kolektivu) * povinnost zaměstnavateli provádět a zajišťovat preventivní prohlídky a povinnost zaměstnanci se jim podrobovat stanovuje mimo jiné zákoník práce. Prohlídku nebo její část samozřejmě můžete odmítnout, ale se všemi důsledky – porušení zákoníku práce, porušení pracovní smlouvy (pokud je v ní oblast závodní preventivní péče zahrnuta) a záleží na Vašem zaměstnavateli, k jakým opatřením pak sáhne. Podrobnější informace by jste asi získal od právníků. MUDr.Miroslav Doležal vedoucí odboru HPPL KHS JmK se sídlem v Brně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *