Prosím o informaci jak je to z používáním bavlněných roušek na sále. A jestli již platí norma o používání jednorázovek,děkuji

Od letošního ledna vstoupila v platnost ve všech zemích EU i poslední, třetí část norem řady ČSN EN 13795 „Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení“. Tato norma specifikuje základní požadavky na zdravotnické prostředky používané především na operačních sálech. Základní legislativní požadavky na výrobce a distributory zdravotnických prostředků, ale i na poskytovatele zdravotní péče lze shrnout takto: 1. Výrobce musí dodávat na trh takové zdravotnické prostředky, které splňují všechna kritéria bezpečnosti a kvality výrobku (viz §4 zák.č.123/00 Sb. 2. Poskytovatelé zdravotní péče by se měli řídit při pořizování zdravotnických prostředků označením CE a prohlášením o shodě, které je prokázáním splnění základních požadavků ze strany výrobce. Závěr: Tradiční materiály (jako bavlna) nesplňují požadavky uvedené v ČSN EN 13795-2 a to především pro nízkou odolnost vůči průniku tekutin, vůči mikrobiálnímu průniku za vlhka, jsou třepivé a odlučují velké množství hmotných částic. Výrobci by je tedy neměli uvádět na trh (nemohou je nadále označit příslušnou značkou shody CE s kódem notifikované osoby) a poskytovatelé zdravotní péče by již neměli možnost dále je nakupovat. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *