Je stanoven počet mopů Fliper a počet třásňových mopů na úklid např. jedné lůžkové stanice? Domnívám se, že např.6 mopů na úklid stanice je nedostačující. Je nutno mopy Fliper měnit po každém stěru (po každé místnosti)? Jak často měnit třásňové mopy ?

1) Je stanoven počet mopů Flipper a počet třásňových mopů na úklid např. jedné lůžkové stanice? Domnívám se, že např.6 mopů na úklid stanice je nedostačující. Vyhláška neupravuje počet mopů potřebných k úklidu jedné stanice. Nicméně dle metodických pokynů Krajské hygienické stanice (dále jen KHS) je vhodné na jeden litr mycího roztoku umýt deset metrů čtverečních plochy. Pokud tedy běžně pracujeme s vědrem o objemu osm litrů, můžeme tak umýt až osmdesát metrů čtverečních plochy při zachování hygienických dezinfekčních pravidel. Na druhé straně je doporučení výrobce umýt jednorázovým mopem cca 40 -60 metrů čtverečních plochy. Také je nutno používat na jednu stanici vždy stejnou úklidovou techniku, abychom zabránili zavlékání bakterií do jiných oddělení. 2) Je nutno mopy Flipper měnit po každém stěru (po každé místnosti)? Záleží v jakém prostředí je úklid prováděn, je nutno dodržet úklid podle jednotlivých zón čistoty, od tzv. čistých po tzv. špinavé. 3) Jak často měnit třásňové mopy? Třásňové mopy se používají velmi zřídka a zpravidla jen na těžko přístupné nebo úzké prostory. Výměnu třásňových mopů vyhláška také neupravuje, ale běžně se na jednu stanici a den používá jeden mop. 4) Je únosné ( rozumné) provádět denně nejprve mechanickou očistu a poté dezinfekci? Ideální stav je provádět obě tyto fáze zároveň. Společnost Olman používá širokospektrální desinfekční prostředky s mycí složkou, takže v jednom stěru je provedena jak mechanická očista tak i desinfekce.Navíc úklid nasucho je v nemocnicích zakázán, výjimku tvoří pouze vysavače. 5) Provádění úklidu na exponovaných místech ( pracoviště intenzivní péče, místnosti pro odběr biologického materiálu, laboratoře a dětská oddělení ). Vyhláška říká, že na těchto exponovaných prostorech je nutno provádět vlhký stěr s desinfekcí alespoň třikrát denně. Také je možno postupovat dle úklidového harmonogramu, který ovšem musí schválit buď ústavní hygienik nebo KHS. Tyto harmonogramy jsou zpravidla součástí smlouvy. Vyhláška říká, že kde jsou prováděny invazivní výkony je nutno provádět vlhký stěr s desinfekcí vždy před a po každém zákroku. Ale opět záleží na harmonogramech schválených dle požadavků zákazníka. Marek Felkl OLMAN s.r.o. 15.8.2007 K dotazu – pozn. OOVZ: Dvoufázový úklid je možný, ale po ekonomické a časové stránce asi hodně náročný (znamenalo by to skutečně denně 6x stírat v místnostech typu odběrová místnost, lab., viz Vyhláška MZ č. 195/2005 Sb. §10, kde je požadavek úklidu 3x denně). Proto doporučuji i v textové části hygienického řádu jednofázový úklid. Zmiňovaná vyhláška nepožaduje dvoufázový úklid, (viz příloha č.3, kap. C- Dezinfekce, C.I.2. Chemická dezinfekce, písmeno e). Na trhu je již dostatečné množství dezinfekčních přípravků nejen s dobrými mycími a čistícími vlastnostmi, ale i s virucidním účinkem. Laštůvková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *