Prosíme o odbornou konzultaci zda li tento text splňuje Naši platnou legislativu a muzeme to takto schvalit do provozního radu jedna se osetr.flex.endoskopu

K vašim několika dotazům ve věci připomínáme, že hlavní hygienik ČR vydal dne 22.10.1999 „Zásady pro ošetřování endoskopických přístrojů a pomůcek“, které jsou k dispozici u všech krajských hygieniků. Při zpracování provozních řádů je nutno rozlišit, zda jde o 1. flexibilní endoskopy digestivní (ezofagogastroduodenoskop, koloskop,enteroskop,duodenoskop s boční optikou, sigmoideoskop), u nichž stačí dvoustupňová dezinfekce se závěrečným oplachem čištěnou vodou (aqua purificata), 2. vyšetřovací a operační endoskopy, které nelze sterilizovat a ošetřují se vyšším stupněm dezinfekce se závěrečným oplachem sterilní vodou (aqua purificata sterilizata, aqua pro inj.). Konkrétní úkony jsou specifické pro každé pracoviště, je třeba je přesně popsat, včetně použitých dezinfekčních a oplachových prostředků a způsobu i délky skladování dezinfikovaných endoskopů. Části přístrojů používané k úkonům porušujícím integritu kůže a sliznic se musí sterilizovat jako operační instrumentárium. MUDr. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *