Dobrý den. Existuje legislativa, která řeší hospitalizaci dětí na odděleních mimo dětského ? Musí být pro děti do 19 let vyčleněn pokoj např. na ortopedickém oddělení, nebo mohou být umístěni na pokoji s dopělými ? děkuji.Rohrsetzerová

Žádná legislativní norma pro pobyt dítěte na pokoji s dospělými neexistuje. Jediné co by mohlo být něco jako norma k dodržení je „Charta práv hospitalizovaných dětí“ a potom legislativní požadavky na vybavení po stránce provozní a to především hygienické zázemí, které by mělo být uzpůsobeno věku dítěte(dětské WC). Uložení a ošetřování dětí v nemocnicích je dáno smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami ( nasmlouvány kódy ošetření ). Fakultní nemocnice mají zakotvenu danou část ve statutu nemocnice. Na základě toho jsou rozložena lůžka dětských pacientů. Vychází se z etických norem, Charty práv dítěte a příslušných legislativních a hygienických předpisů, norem, která stanovují požadavky na zajištění péče o děti. Jsou přísnější hygienické normy ( např. frekvence úklidu atp.), požadavky na vybavení i personální zajištění jsou definovány věkem dítěte. Z toho je nutno vycházet při rozhodování, kde a za jakých podmínek bude dětský pacient uložen. Administrace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *