Dovoluji si Vás touto formou požádat o vyjádření k níže uvedené problematice týkající se doby použitelnosti aspiračních trnů. Z publikovaných studií společnosti B.Braun je z hygienického hlediska používání vícedávkových obalů s aspiračními trny Mini Spike Plus zcela bezpečné po dobu 72 hodin. Toto platí při použití aspiračního trnu k opakovaným aspiracím sterilního obsahu. Vzhledem k riziku kontaminace je tedy nutností opatřit obal vždy novým aspiračním trnem. V provozní praxi tedy nemůže být zaručena sterilita obsahu při aspiraci již použitým aspiračním trnem z nového vícedávkového obalu. Prosím tedy o jasný výklad, za jakých podmínek je možno použít tento výrobek 72 hodin. Druhou otázkou je použití kohoutu Discofix C, který dle doložené dokumentace společnosti B.Braun odolává agresivním účinkům farmak a vlivům časté manipulace. Nedeklaruje však ochranu v trvání 96 hodin proti riziku kontaminace při rozpojení intravenozní linky v kterémkoli místě tak, jak bylo v mnoha provozech pochopeno. Výměna veškerého zdravotnického materiálu zajišťující invazivní vstup k pacientovi je ošetřena závazným standardem pro ošetřovatelskou péči každého zdravotnického zařízení. Proto prosím opět o jasný výklad pravidel, za kterých platí doba použitelnosti 96 hodin. S díky zástupci divize SZM společnosti Promedica Praha Naše vedení trvá na tom, že bychom se pod dotaz rádi podepsali, protože nechceme být anonymní. Díky za pomoc S přátelským pozdravem Iveta Neveselá oblastní manažer divize SZM

Věc: specifikace správného použití výrobků MiniSpike®Plus a Discofix C ® Mini Spike'“ Plus je výrobek k jednorázovému použití. Po vyjmuti z obalu a použiti za aseptických podmínek je na základě studie Prof. Dr. med Helge Ohgke z Medizinische Universitaet Luebeck aspirační trn Mini Spike Plus z hygienického hlediska možné použít až 96 hodin. Technická stránka bezpečného použití aspiračních trnů je podmíněna nutností správného použiti výrobku. Této problematice se věnoval velmi podrobně rozsáhlý článek Snížení rizika kontaminace při aspiraci roztoků léčiv z vícedávkových obalů ( Braunoviny 9/2005), na který si, vzhledem k jeho rozsahu, dovolujeme odkázat (www.bbraun.cz/braunoviny/PDF/BRAUNOVINY_200S_9.pdf). Naše společnost nabizi několik druhů těchto aspiračnich trnů – s aspiračním filtrem, s aspiračním a partikulárním filtrem, dále trn pro aspiraci cytostatik a též trny s tzv. „microspike“, tj malým trnem pro aplikaci do lékovek. Discofix C je vyroben z nového materiálu, který v současnosti jako jediný odolává agresivním účinkům farmak a vlivům časté manipulace. Agresivní vlivy farmak vedly v minulosti ke vznikům trhlin až prasklin materiálu, díky nimž docházelo k nutnosti rozpojováni, výměny a navíc velkému riziku kontaminace IV linky. Otočná matice umožňuje rychlé a snadné napojeni a uzamčeni, které garantuje spolehlivě zabezpečený systém a brání nechtěnému rozpojení. Výše zmíněné charakteristiky a zejména pak nový materiál upřednostňují tyto kohoutky a rampy k použiti v uzavřených infuzních systémech a takto, tedy při dodržováni zásad pro uzavřený infuzní system, je lze v souladu s doporučením CDC a RKI použit dlouhodobě (až 96 hodin) . Závěrem bychom chtěli poděkovat za tyto dotazy a doplnit, že doporučujeme plně respektovat standardní ošetřovatelské postupy (dále SOP) přijaté v daném zdravotnickém zařízení. Pokud tyto nové materiály a školeni, kterým se dlouhodobě v duchu „sharing expertise“ věnujeme, vedly ke změně SOP ve smyslu prodloužení použití IV linky jako linky uzavřené, tím k ochraně pacienta a úspoře financi zdravotnických zařízeni, velmi nás to těš i a zavazujeme se, že v rámci „Safety konceptu“ budeme i nadále uvádět na náš trh stále větší množství výrobků stále bezpečnějších nejen pro pacienta, ale zejména i pro zdravotnický personál. S přátelským pozdravem MUDr. František Vojíkmanažer marketingu a prodeje divize Hospital CareB.Braun Medical s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *