Na etiketě dezinfekčního prostředku je napsáno, že 3% roztok se ředí 30 ml přípravku do 970 ml vody. U jiných firem se 30 ml dá do l litru vody. Co je správné? Dezinf. přípravek je považován snad za 100%.

Při přípravě dezinfekčních roztoků se vychází z toho, že jejich názvy jsou slovní známky a přípravky se považují za 100%. Ředění se nejčastěji vyjadřuje jako poměrné ( 1:100 apod. ), procentuální ( např. 3 % ) nebo objemové ( např. 30 ml/1 litr ). Tedy při ředění na 3% pracovní roztok 30 ml koncentrátu a 1 litr vody. Výjimku tvoří dezinfekční přípravky jejichž příprava vychází z obsahu účinné látky ( např. glutaraldehyd ). Tato skutečnost musí být ovšem na etiketě výslovně a nezaměnitelně uvedena! Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *