Zlepšování kvality ovzduší a sterilizační technologie

„Operační program Životní prostředí“
žádosti podporované z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Oblast podpory
2.3 – Omezování emisí
Podporované projekty…
§ technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, přechod na neformaldehydové technologie nízkoteplotní sterilizace).

Hlavnímu hygienikovi ČR adresoval SZÚ Praha podnět v této věci, z nějž vyjímáme:
…V nedavné době byl formaldehyd klasifikován jak evropskými tak narodními předpisy jako karcinogen a mutagen 1,2,3. Z tohoto hlediska je proto žádoucí, aby používání formaldehydu bylo postupně omezováno i ve zdravotnických zařízeních a v indikovaných případech došlo k náhradě formaldehydových sterilizátorů, zejména starších typů, novými sterilizátory využivající jiné neformaldehydové technologie nízkoteplotní sterilizace.
Právě tato náhrada odpovídá dlouhodobému národnímu a evropskému záměru, který je podporován “Operačním programem Životní prostředí” (prioritní osa 2, oblast podpory 2.3.)
Žádosti o podporu se přijímají od 3.9. 2007 do 26.10.2007.

administrace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *