Dobrý den, jak postupovat v rozluštění data exspirace u dezinfekčního prostředku, kdy je u značky přesýpacích hodin tento číselný kód EXP 20092007-A? Děkuji Věrka

Obraťte se laskavě na výrobce! administrace Dodatek partnera CSS: Podle normy (ČSN) EN 1041 s názvem „Informace výrobce zdravotnických prostředků“ platí, že: „Všechna data musí být vyjádřena formátem YYYY-MM-DD nebo YYYY-MM nebo YYYY v souladu s EN 28601.“ Pokud je předmětný dezinfekční prostředek deklarován jako „zdravotnický prostředek“, pak je jeho výrobce povinen postupovat podle normy EN 1041. V tom případě je kód „20092007“ zmatečný, výrobce neplní správným způsobem informační povinnosti podle směrnice EU č. 93/42/EEC a měl by sjednat nápravu. V krajním případě by se mohlo na předmětný zdravotnický prostředek pohlížet jako na „nebezpečný výrobek“. S pozdravem Ing. Zdeněk Švéda, BMT a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *