III. výroční konference České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ – je minulostí

Těšíme se na příští setkání v Brně.
Vážení.

Dovolte, abych Vám jménem České společnosti pro sterilizaci /CSS/ poděkoval za Vaši účast, prezentaci, záštitu nebo podporu III. výroční konference České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ, která se uskutečnila ve dnech 16. – 17.10.2007 v Brně jako tradiční satelitní odborná akce mezinárodního veletrhu HOSPIMedica 2007.
Konference se účastnilo 222 zaregistrovaných účastníků. Prezentováno bylo 23 sdělení,
z toho 11 zahraničními autory. Zdravotnická i laická veřejnost měla možnost se seznámit a konfrontovat se zkušenostmi a poznatky z ČR, Anglie, Německa, Slovenska, Rakouska, Slovinska. Sdělení byla často pojata v celoevropském kontextu. To bylo také hlavním záměrem pořadatelů.
Prezentována byla exaktní problematika dekontaminace, dezinfekce, sterilizace, logistiky, normalizace postupů, certifikace zdravotnických provozů a činností, opatření pro legislativní bezpečí pacientů, ale i poskytovatelů zdravotnických služeb. Program konference a prezentace partnerů CSS v předsálí Kongresového centra BVV byly odrazem aktuálního stavu a úrovně činností, techniky a produktů v oblasti dezinfekce a sterilizace. Tak byla nastavena nosná témata brněnské konference CSS. Tak konference navazovala na souběžný veletrh a jiné satelitní odborné akce.
Většina přednesených sdělení bude publikavána v periodiku Nové vademecum sterilizace /ISSN 1802-0542/, které je pro Vás přístupné na webu CSS – steril.cz.
S přáním pěkných dní se těšíme na další setkání a především na příští – IV. výroční konferenci České společnosti pro sterilizaci v roce 2008.

Za CSS

RNDr. Bruno Šudřich
předseda společnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *