Prosím Ing.Šefrnu o upřesnění, proč nemůže být použit bowie-dick typu dutina s hadičkou. Uvádíte, že tento bowie-dick nemůže fungovat principem své funkce. Nezodpovídá v tomto případě za funkčnost výrobce ? Jaký princip jste tedy měl na mysli děkuji.Šmíd

Norma ČSN EN 867-4 uvádí, že alternativní systém, který má sloužit pro tzv. denní zkoušku průniku páry, musí splnit zkoušky dle přílohy této normy označené B1., B2. a B3. Dutinové těleso nevyhoví (ze svého principu) zkouškám ad B2 a B3. To ostatně výrobci těchto systémů potvrzují a v lepších případech uvádějí na výrobcích, že byly zkoušeny pouze dle přílohy B1. Ve srovnání se systémy simulujícími porézní vsázku je jejich detekční schopnost kvality páry (obsahu nekondenzujících plynů) ovšem omezená. Pravý účel dutinových systémů je ve sledování průniku páry do hlubokých dutin a zde jsou nenahraditelné, ale je to jiné použití (tzv. vsázkové nebo-li zátěžové testy), než při denní zkoušce průniku páry, která má jiný účel. (je ale chybou se domnívat, že jedno zkušební těleso dokáže ověřit průnik páry do všech sterilizovaných dutin v celé komoře sterilizátoru. Výše uvedená norma ČSN EN 867-4 platí jen pro tzv. velké parní sterilizátory. Pro malé parní sterilizátory platí norma ČSN EN 867-5 a zkušební dutinový systém definovaný v normě ČSN EN ISO 13060 jako zkušební těleso typu A je zcela vyhovující. Podle dostupných zpráv o přípravě nových norem není záměr definovat dutinový zkušební systém jako plnohodnotnou alternativu pro denní zkoušku průniku páry – musel by být odstraněn požadavek na zkoušky dle B2 a B3 uvedené výše. Lze očekávat, že od listopadu 2007 bude norma ČSN EN 867-4 zrušena, neboť již od října platí norma ČSN EN ISO 11140-4:2007. Ing. Václav Šefrna MEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *