Dobrý den, provozuji fitness.Mohu mít v šatnách pro cvičence, v prostoru barového pultu a ve cvičební místnosti) zátěžové koberce? Podle jaké vyhlášky musím provádět denní dezinfekci sociálního zařízení (šatny, umývárny, sprchy, WC)? Děkuji Pavel

K zátěžovým kobercům – je-li šatna umístěna v již „čisté zóně“ – tzn. zákazníci chodí přezutí, v návlecích apod., tento typ koberců umístit můžete, praktické to však není, neboť šatny jsou obvykle napojeny na sprchy pro klienty atd., kde může být problém vlhkost, vysychání atd…. je-li šatna součástí vstupního filtru – venkovní obuv apod., jednoznačně doporučuji hladkou, snadno omyvatelnou podlahovou krytinu. Zátěžový koberec u barového pultu přímo někde ve cvičební „čisté“ zóně možný je – nutno prokázat a uvést režim čištění. Celý hygienicko provozní režim (včetně úklidu) je dán vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., tzn.: cituji “ úklid a čištění provozovny vždy po znečištění, nejméně 1x denně, zpravidla na vlhko…..“. U baru by se dal přiměřeně použít i předpis – evropské nařízení 852 z roku 2004, o hygieně potravin – viz. příloha č.2. Dále pak přímo popis sociálního zázemí – materiály, podlahové krytiny atd., režim denního úklidu s denní dezinfekcí – záchody, sprchy, šatny – při provozu s četností 1x denně je popsán v §§ 21 a 23 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Úklidem sociálního zázemí pracoviště se zabývá rovněž příloha č. 11 k vládnímu nařízení č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. MUDr. Jana Derková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *