Jaký je Váš názor na přechodné období používat suchých WC ve zdrav. zařízeních. Děkuji.

Zdravotnické zařízení jako objekt s několika organizačními složkami, pro které byly samostatně zpracovány a schváleny provozní řády, mají dle vyhl. 49/1993 o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení ve znění pozdějších předpisů, sociální zázemí pro lékaře a sociální zázemí pro personál, t.j. více než 1 záchod. Dle vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče – se nesmějí za provozu provádět stavební práce. V případě „havarijního stavu“ je předpoklad, že se jedná o větší zásah, t.j. až stavební práce. Nelze připustit suchý záchod ani mobilní záchod typu – kanystrový systém. RNDr. Anna Laštůvková ved. oddělení HZZ a DD KHS Jmk se sídlem v Brně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *