Dobrý den je třeba provádět v plazmových a formaldehydových sterilizátorech Helix test? Děkuji

Je třeba si ujasnit, co v tomto případě máme rozumět pod pojmem Helix. Helix je označení pro „spirálu“, tj. zde svinutá hadička představuje obtížně sterilizovatelný předmět simulovaný indikátorem vloženým do komůrky na konci hadičky. Pokud se má jednat o test tzv. vsázkový neboli zátěžový, které slouží k ověření účinného pronikání sterilizačního média za ztížených podmínek (obtížně sterilizovatelné vsázky jako dlouhé katetry, nástroje s hlubokými dutinami a pod.) je ve všech sterilizačních postupech při rutinní sterilizaci jeho použití nepovinné. Tento test ale poskytuje mnohem vyšší jistotu úspěšné sterilizace a lze jej určitě doporučit. Nicméně kvalita testu závisí na kvalitě (třídě) indikátoru vloženého na konec hadičky (rozhodně nemůže být nižší třídy než 4!). Žádný předpis nestanovuje parametry takových testů (délku hadičky a pod.) pro žádný sterilizační postup. (To je rozdíl proti tzv. Helix testům pro kontrolu průniku páry v malých PS jejichž parametry jsou přesně definovány příslušnou normou.) Jisté povinnosti užívání „Helixů“ jsou stanoveny při tzv. typových zkouškách sterilizačních přístrojů jejich výrobci, ale nikoliv v rutinním provozu. Nikdy ale nelze pojem vsázkový test chápat jako zkoušku ověřující účinnou sterilizaci celé vsázky, ale jedná se jako u každého jiného testu chemického i biologického o kontrolu podmínek v daném místě. A čím více kontrolovaných míst, tím lépe ověřená vsázka. Ing. Václav Šefrna MEDPLAN spol. s r.o. Poznámka: Existuje vsázkový test pro formaldehydovou sterilizaci, pro sterilizaci plazmatem takový vsázkový ( zátěžový ) test ani není k dispozici. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *