INFORMACE PRO VŠECHNY ČLENY SPOLEČNOSTI

Informujte prosím své spolupracovníky i jiné členy CSS, kteří nemají přístup na web CSS.Protože Česká společnost pro sterilizaci si předsevzala vést řádně své aktivity a úřední náležitosti, tedy i účetnictví, obracíme se na:

posledních 5 dlužníků členského příspěvku za rok 2006
a zbývajících osmdesát dlužníků členského příspěvku za rok 2007

se žádostí o urychlenou úhradu.

Věříme, že spolu s námi chcete tvořit společnost odpovědných a slušných lidí. Členský příspěvek CSS považujeme spíše za symbolické vyjádření členství než finanční nutnost pro společnost.
Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že podle stanov CSS po neuhrazení členského příspěvku za dvě období jsou neplatiči vyjmuti z evidence CSS !!!

Upozorňujeme stávající členy CSS, že je také možno hradit členské příspěvky za rok 2008.

Členský příspěvek je : 100,- Kč/rok
Platbu proveďte bezhotovostním převodem na účet CSS č. 167 3 111 50 / 0600.
Variabilní symbol: vaše členské číslo /viz členská legitimace/
Příp. do poznámky pro příjemce vaše jméno.

Děkujeme.
Představenstvo CSS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *