Legislativní změny s účinností od 1.1.2008

příkladný výčet právních předpisůLEGISLATIVNÍ ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2008

K 1. lednu 2008 vstoupily pro oblast zdravotnictví v účinnost mj. následující právní předpisy (jedná se pouze o příkladný výčet právních předpisů).

Uvedené právní předpisy lze nalézt v úplném znění (informační zdroje):

na internetové adrese: http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/2007.html

Vyhláška č. 383/2007 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008.

Vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin.

Vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě.

Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Vyhláška č. 331/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *