Může zdravotnický personál aplikovat inzulín hospitalizovanému pacientovi inzulínovým pérem ? Manipulace s použitým inz. pérem je v rozporu s vyhl.č.195/05 Sb. děkuji SR.

Dle údajů výrobců jsou inzulinová pera striktně určena jako individualizovaný zdravotnický prostředek jen výhradně pro jednoho pacienta a způsob použití i výměny hrotů je popsán podrobně v návodu. Není tedy možno pera užívat pro více pacientů ( i kdyby byla dodržena dezinfekce a výměna hrotů před každou aplikací. Podrobné informace naleznete na www.novonordisk.com, příp. na www.novonordisk.cz/Images/produkty/novopen4/np4_navod.pdf. , oficiální prohlášení firemní centrály v Kodani je ve formátu PDF k dispozici u mne. Jinak je třeba na inzulinové pero nahlížet stejně jako na aplikační pistoli, t.j. při odstraňování jehly postupovat dle pokynů výrobce. Tento postoj opírám o právní názor, že zdravotnický prostředek se užívá v souladu s pokyny výrobce a to i v oblasti jeho případné dekontaminace či zneškodňování . Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *